progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-01-18

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Anna Zawada

Tel.:

e-mail: azawada@gcm.pl

DZ.3321.284.2022 Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnością serca poprzez pilotażowe wdrożenie usług telemedycznych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.

PROCEEDINGS NO Z197/13206

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.284.2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnością serca poprzez pilotażowe wdrożenie usług telemedycznych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. Zamówienie udzielanie jest w związku z realizacją projektu pilotażowego dla modelu telemedycznego w kardiologii finansowego z programu Mechanizmu Finansowego Norweskiego pn. „Zdrowie”. Celem Programu jest „Poprawa profilaktyki i zmniejszone nierówności w zdrowiu”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie rezultatu programowego „Zmniejszone nierówności społeczne w zdrowiu w tym poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e – zdrowiu”.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b i 4, 5.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...