Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa materiałów komputerowych DZ.3320.2756.2021.2 2021-11-18 09:44 2021-11-24 09:00
2. Dostawa materiałów elektrycznych DZ.3320.2663.2021.2 2021-11-15 12:06 2021-11-18 09:00
3. Dostawa akumulatorów do urządzeń Philips DZ.3320.2355.2021.2 2021-10-28 09:33 2021-11-03 09:00
4. Dostawa przełącznika sieciowego Switch J 9772A DZ.3320.1549.2021.2 2021-07-01 10:20 2021-07-06 13:00
5. Dostawa czytników kodów kreskowych DZ.3320.1227.2021.2 2021-05-19 13:07 2021-05-24 09:00
6. Dostawa kabli do stymulatorów Record D DZ.3320.647.2021.2 2021-03-15 11:29 2021-03-17 09:00
7. Dostawa przełączników sieciowych DZ.3320.569.2021.2 2021-03-03 15:17 2021-03-10 09:00
8. Dostawa czytników kodów kreskowych DZ.3320.247.2021.2 2021-02-16 13:47 2021-02-22 09:00
9. Dostawa przełacznika sieciowego switch DZ.3320.248.2021.2 2021-02-10 10:16 2021-02-15 09:00
10. Dostawa przełacznika sieciowego switch DZ.3320.3010.2020.2 2021-01-15 09:53 2021-01-20 09:00
11. DZ.3320.2424.2020.2 Dostawa kamerek i zestawów głosników komputerowych DZ.3320.2424.2020.2 2020-10-28 09:53 2020-11-03 09:00
12. DZ.3320.2551.2019.2 Dostawa symulatora EKG 2019-12-11 10:49 2019-12-17 09:00
13. DZ.3320.2030.2019.2 Wykonanie plakatu w formacie A3 w ilości 1 szt. dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2019-11-21 12:32 2019-11-25 12:00
14. DZ.3320.1985.2019.2 Dostawa zestawów komputerowych 2019-09-19 13:12 2019-09-27 09:00
15. DZ.3320.1988.2019.2 Dostawa filtra prywatyzującego do monitora 2019-09-17 11:29 2019-09-23 09:00
16. DZ.3320.1879.2019.2 Dostawa monitora komputerowego 2019-08-29 13:10 2019-09-04 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne