Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie oddziałów i pracowni Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Katowicach. Wykonanie tablicy i plakatów. DZ.3320.1382.2023.1 2023-06-23 08:33 2023-06-29 10:00
2. Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie: Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) wraz z integracją z systemami dziedzinowymi. 2023-03-02 14:11 2023-04-28 14:00
3. Dostawa płyt meblowych i materiałów stolarskich DZ.3320.3105.2022.2 2022-12-27 11:05 2023-01-11 12:00
4. Dostawa Drzwi stalowych p-poż wraz z futryną DZ.3320.2871.2022.2 2022-12-14 09:19 2022-12-20 10:00
5. Dostawa wykładzin PCV DZ.3320.1812.2022.1 2022-08-11 08:04 2022-08-18 08:00
6. Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie: Przebudowa oraz dostarczenie urządzeń i oprogramowania systemu zarządzania parkingiem szpitalnym 2022-06-28 10:39 2022-07-28 12:00
7. Wstępne konsultacja rynkowe w zakresie: Przeprowadzenie inwentaryzacji budynków Szpitala 2022-06-28 10:32 2022-07-28 12:00
8. Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie: Dostarczenie usług i produktów związanych z cyberbezpieczeństwem 2022-06-07 11:03 2022-06-10 14:00
9. Wykonanie tablicy informacyjno- promocyjnej w ilości 2 szt. dla projektu pn. "Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w GCM im. prof. L.Gieca SUM w Katowicach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. DZ.3320.148.2022.1 2022-02-25 15:22 2022-03-02 12:00
10. Dostawa worków na odpady DZ.3320.102.2022.2 2022-01-21 12:14 2022-01-25 13:00
11. Dostawa worków na odpady DZ.3320.43.2022.2 2022-01-14 11:12 2022-01-18 11:00
12. Dostawa worków na odpady DZ.3320.3050.2021.2 2021-12-20 10:44 2021-12-27 11:00
13. Dostawa materiałów elektrycznych DZ.3320.2864.2021.2 2021-12-06 10:21 2021-12-07 10:00
14. Dostawa materiałów komputerowych DZ.3320.2756.2021.2 2021-11-18 09:44 2021-11-24 09:00
15. Dostawa materiałów elektrycznych DZ.3320.2663.2021.2 2021-11-15 12:06 2021-11-18 09:00
16. Dostawa akumulatorów do urządzeń Philips DZ.3320.2355.2021.2 2021-10-28 09:33 2021-11-03 09:00
17. Dostawa przełącznika sieciowego Switch J 9772A DZ.3320.1549.2021.2 2021-07-01 10:20 2021-07-06 13:00
18. Dostawa czytników kodów kreskowych DZ.3320.1227.2021.2 2021-05-19 13:07 2021-05-24 09:00
19. Dostawa kabli do stymulatorów Record D DZ.3320.647.2021.2 2021-03-15 11:29 2021-03-17 09:00
20. Dostawa przełączników sieciowych DZ.3320.569.2021.2 2021-03-03 15:17 2021-03-10 09:00
21. Dostawa czytników kodów kreskowych DZ.3320.247.2021.2 2021-02-16 13:47 2021-02-22 09:00
22. Dostawa przełacznika sieciowego switch DZ.3320.248.2021.2 2021-02-10 10:16 2021-02-15 09:00
23. Dostawa przełacznika sieciowego switch DZ.3320.3010.2020.2 2021-01-15 09:53 2021-01-20 09:00
24. DZ.3320.2424.2020.2 Dostawa kamerek i zestawów głosników komputerowych DZ.3320.2424.2020.2 2020-10-28 09:53 2020-11-03 09:00
25. DZ.3320.2551.2019.2 Dostawa symulatora EKG 2019-12-11 10:49 2019-12-17 09:00
26. DZ.3320.2030.2019.2 Wykonanie plakatu w formacie A3 w ilości 1 szt. dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2019-11-21 12:32 2019-11-25 12:00
27. DZ.3320.1985.2019.2 Dostawa zestawów komputerowych 2019-09-19 13:12 2019-09-27 09:00
28. DZ.3320.1988.2019.2 Dostawa filtra prywatyzującego do monitora 2019-09-17 11:29 2019-09-23 09:00
29. DZ.3320.1879.2019.2 Dostawa monitora komputerowego 2019-08-29 13:10 2019-09-04 09:00
Legenda
- Current
- Archive