progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-01-25

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Magdalena Domagała

Tel.:

e-mail: mdomagala@gcm.pl

DZ.3321.3.2023 Usługi ochroniarskie

PROCEEDINGS NO Z170/13195

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.3.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługi ochroniarskie:

Zad. 1 - Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia wraz z instalacją monitoringu wizyjnego

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ(formularz cenowy) i Załącznik nr 3 do SWZ(umowa wraz z załącznikami).

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...