progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-01

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Maria Mikołajczyk

Tel.:

e-mail: mikolajczykm@gcm.pl

DZ.3321.29.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

PROCEEDINGS NO Z3/111555

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.29.2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Zad. 1 – Materiały do urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji

Zad. 2 – Filtry powietrza

Zad. 3 – Narzędzia i materiały spawalnicze

Zad. 4 – Kleje i preparaty

Zad. 5 – Kable i przewody elektryczne

Zad. 6 – Osprzęt do instalacji gazów medycznych

Zad. 7 – Punkty poboru gazów medycznych

Zad. 8 – Uszczelnienia mechaniczne

Zad. 9 – Manometry i termometry

Zad. 10 – Kołnierze, kurki, odwadniacze, tłumiki

Zad. 11 – Zawory C.O.C.W.U.

Zad. 12 – Blachy, kątowniki, płaskowniki, profile zamknięte

Zad. 13 – Źródła światła

Zad. 14 – Armatura sanitarna

Zad. 15 – Rury i kształtki miedziane

Zad. 16 – Materiały elektroinstalacyjne

Zad. 17 – Drzwi wewnątrzlokalowe

Zad. 18 – Blachy nierdzewne lustrzane

Zad. 19 – Farby, lakiery i artykuły malarskie

Zad. 20 – Klamki, wkładki, zamki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 20.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 20 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.