progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-03

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Mateusz Karpiński

Tel.: 32 3598955

e-mail: mkarpinski@gcm.pl

DZ.3321.33.2023 Dostawa leków

PROCEEDINGS NO Z207/13199

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.33.2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa leków
Zad. 1 – Iniekcje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...