progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-06

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Mateusz Karpiński

Tel.: 32 3598955

e-mail: mkarpinski@gcm.pl

DZ.3321.43.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej

PROCEEDINGS NO Z209/13199

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.43.2023

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed -

telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM:

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed oraz zadaniem pn. włączenie telekardiologii i teleneurologii Górnośląskiego Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy Medycznej"

Zad. 1 – Telemetria ciągła

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.