progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-07

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Joanna Mesjasz

Tel.:

e-mail: jmesjasz@gcm.pl

DZ.3321.268.2022 Dostawa pozostałych materiałów

PROCEEDINGS NO Z110/53985

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.268.2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa pozostałych materiałów

Zad.1 – Pojemniki jednorazowe do dań gorących

Zad.2 – Produkty gastronomiczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań.
(bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...