progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-08

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Ziołowa 45-47

40-635 Katowice

Tax ID [tax identification number]: 9542269625

Contact person:

Magdalena Domagała

Tel.:

e-mail: mdomagala@gcm.pl

DZ.3321.38.2023 Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego

PROCEEDINGS NO Z175/13195

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DZ.3321.38.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego

Zad.1 - Udrażnianie instalacji kanalizacji

Zad.2 - Konserwacje, naprawy, odbiór oraz utylizacja urządzeń chłodniczych

Zad 3 - Konserwacje i naprawy stolarki okiennej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.