Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. DZ.3321.18.2023 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych DZ.3321.18.2023 2023-03-20 09:16 2023-04-20 11:00
2. DZ.3321.38.2023 Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego DZ.3321.38.2023 2023-03-08 09:58 2023-04-11 11:00
3. DZ.3321.40.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.40.2023 2023-03-07 09:37 2023-04-07 11:00
4. DZ.3321.268.2022 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.268.2022 2023-03-07 11:57 2023-04-07 11:00
5. DZ.3321.43.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.43.2023 2023-03-06 09:16 2023-04-06 11:00
6. DZ.3321.254.2022 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.254.2022 2023-03-03 13:52 2023-04-05 11:00
7. DZ.3321.55.2023 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.55.2023 2023-03-21 09:10 2023-04-04 11:00
8. DZ.3321.34.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.34.2023 2023-03-03 13:43 2023-04-04 11:00
9. DZ.3321.35.2023 Dostawa i montaż kontenerowej portierni po uprzednim demontażu istniejącej portierni i przygotowaniu podłoża DZ.3321.35.2023 2023-03-03 09:27 2023-04-04 11:00
10. DZ.3321.29.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.29.2023 2023-03-01 09:42 2023-04-03 11:00
11. DZ.3321.50.2023 Dostawa stentów DZ.3321.50.2023 2023-03-20 09:16 2023-04-03 11:00
12. DZ.3321.233.2022 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.233.2022 2023-02-07 09:36 2023-03-31 11:00
13. DZ.3321.57.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.57.2023 2023-03-17 09:21 2023-03-31 11:00
14. DZ.3321.28.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed -telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.28.2023 2023-02-21 09:14 2023-03-31 11:00
15. DZ.3321.47.2023 Dostawa odczynników bakteriologicznych – Zakład Bakteriologii DZ.3321.47.2023 2023-03-17 09:21 2023-03-30 11:00
16. DZ.3321.13.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.13.2023 2023-02-24 10:47 2023-03-29 11:00
17. DZ.3321.22.2023 Dostawa leków DZ.3321.22.2023 2023-02-24 09:53 2023-03-29 11:00
18. DZ.3321.59.2023 Dostawa leków DZ.3321.59.2023 2023-03-21 10:01 2023-03-29 11:00
19. DZ.3321.37.2023 Dostawa materiałów wszczepialnych do zabiegów kardiochirurgicznych DZ.3321.37.2023 2023-03-15 11:19 2023-03-28 11:00
20. DZ.3321.275.2022 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.275.2022 2023-02-20 12:18 2023-03-28 11:00
21. DZ.3321.45.2023 Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych DZ.3321.45.2023 2023-03-15 09:25 2023-03-28 11:00
22. DZ.3321.5.2023 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.5.2023 2023-02-21 10:03 2023-03-27 11:00
23. DZ.3321.26.2023 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.26.2023 2023-02-21 14:07 2023-03-24 11:00
24. DZ.3321.4.2023 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Wymiana dźwigu szpitalnego na dźwig ratowniczy wraz z wydzieleniem przedsionków pożarowych w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii” DZ.3321.4.2023 2023-02-21 10:51 2023-03-24 11:00
25. DZ.3321..32.2023 Dostawa leków DZ.3321.32.2023 2023-03-08 07:27 2023-03-17 11:00
26. DZ.3321.33.2023 Dostawa leków DZ.3321.33.2023 2023-03-03 09:58 2023-03-17 11:00
27. DZ.3321.31.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.31.2023 2023-02-22 10:11 2023-03-14 11:00
28. DZ.3321.20.2023 Dostawa implantów ortopedycznych DZ.3321.20.2023 2023-02-17 09:09 2023-03-10 11:00
29. DZ.3321.30.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.30.2023 2023-02-22 11:04 2023-03-08 11:00
30. DZ.3321.284.2022 Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnością serca poprzez pilotażowe wdrożenie usług telemedycznych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. DZ.3321.284.2022 2023-01-18 09:31 2023-03-08 11:00
Legenda
- Current
- Archive