Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. DZ.3321.40.2021 Dostawa materiałów ogólnobudowlanych 2021-05-04 09:33 2021-06-07 11:00
2. DZ.3321.34.2021 Serwis awaryjny palników gazowo olejowych przy kotłach Viessman Turbomat 2021-05-04 09:52 2021-06-07 11:00
3. DZ.3321.41.2021 Dostawa wyposażenia medycznego 2021-05-04 08:59 2021-05-31 11:00
4. DZ.3321.29.2021 Dostawa wyrobów z włokniny lub folii 2021-04-30 09:46 2021-05-27 11:00
5. DZ.3321.30.2021 Dostawa implantów ortopedycznych 2021-04-16 09:32 2021-05-26 11:00
6. DZ.3321.23.2021 Dostawa pipety zmienno pojemnościowej wraz z końcówkami 2021-04-23 10:48 2021-05-26 11:00
7. DZ.3321.39.2021 Dostawa odczynników chemicznych do utrzymywania pracy stacji uzdatniania wody przemysłowej i zachowania właściwych parametrów wody pitnej 2021-04-23 09:11 2021-05-25 11:00
8. DZ.3321.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych 2021-04-14 10:19 2021-05-25 11:00
9. DZ.3321.11.2021 Dostawa wyposażenia medycznego 2021-04-07 09:32 2021-05-24 11:00
10. DZ.3321.27.2021 Dostawa środków ochrony osobistej 2021-04-20 10:17 2021-05-21 11:00
11. DZ.3321.26.2021 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii 2021-04-06 10:12 2021-05-21 11:00
12. DZ.3321.12.2021„Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV2. 2021-04-16 11:04 2021-05-20 11:00
13. DZ.3321.16.2021 Usługi serwisowe aparatury medycznej 2021-04-19 10:25 2021-05-20 11:00
14. DZ.3321.21.2021 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii 2021-04-23 09:15 2021-05-20 11:00
15. DZ.3321.18.2021 Najem automatycznego systemu do barwień IHC wraz z dostawą odczynników do badań immunohistochemicznych i materiałów eksploatacyjnych 2021-04-16 10:47 2021-05-19 11:00
16. DZ.3321.42.2021 Dostawa materiałów do neuroprotekcji 2021-04-23 09:07 2021-05-19 11:00
17. DZ.3321.49.2021 Dostawa leków 2021-04-29 13:27 2021-05-19 11:00
18. DZ.3321.8.2021 Wykonanie robót budowlanych – Remont toalety trzyosobowej na I piętrze w budynku GOK 2021-04-16 09:25 2021-05-18 11:00
19. DZ.3321.286.2020 Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym obejmującego wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2020-12-28 11:21 2021-05-18 11:00
20. DZ.3321.13.2021 Dostawa wyposażenia medycznego 2021-04-19 09:07 2021-05-18 11:00
21. DZ.3321.28.2021 Dostawa implantów kardiochirurgicznych 2021-04-27 09:58 2021-05-18 11:00
22. DZ.3321.3.2021 Dostwa wyposażenia medycznego 2021-04-12 09:09 2021-05-18 11:00
23. DZ.3321.22.2021 Dostwa środków ochrony osobistej 2021-04-16 09:06 2021-05-18 11:00
24. DZ.3321.32.2021 Dostawa leków 2021-04-19 09:49 2021-05-18 11:00
25. DZ.3321.7.2021 Wykonanie robót budowlanych - Naprawa sieci kanalizacyjnej metodą rękawa szklanego 2021-03-30 09:14 2021-05-17 11:00
26. DZ.3321.9.2021 Wykonanie robót budowlanych – wymiana wykładzin podłogowych na korytarzu odcinka zamkniętego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii 2021-05-04 08:11 2021-05-14 11:00
27. DZ.3321.25.2021 Dostwa implantów stosowanych w chirurgii 2021-04-13 09:13 2021-05-14 11:00
28. DZ.3321.24.2021 Dostawa stentów 2021-04-30 09:29 2021-05-13 11:00
29. DZ.3321.240.2020 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych 2021-04-28 10:19 2021-05-13 11:00
30. DZ.3321.259.2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego 2020-12-28 10:37 2021-05-10 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne