Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
301. DZ.3321.51.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.51.2023 2023-04-07 10:10 2023-05-04 11:00
302. DZ.3321.80.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.80.2023 2023-04-17 09:20 2023-05-04 11:00
303. DZ.3321.70.2023 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej DZ.3321.70.2023 2023-03-29 09:13 2023-05-02 11:00
304. DZ.3321.55.2023 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.55.2023 2023-03-21 09:10 2023-04-28 11:00
305. DZ.3321. 84.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321. 84.2023 2023-04-14 09:33 2023-04-28 11:00
306. DZ.3321.17.2023 Dostawa materiałów komputerowych DZ.3321.17.2023 2023-03-28 09:26 2023-04-28 11:00
307. DZ.3321.56.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych DZ.3321.56.2023 2023-04-11 10:48 2023-04-26 11:00
308. DZ.3321.61.2023 Dostawa leków DZ.3321.61.2023 2023-04-07 09:56 2023-04-25 11:00
309. DZ.3321.66.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.66.2023 2023-03-29 09:41 2023-04-21 11:00
310. DZ.3321.63.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.63.2023 2023-03-29 09:39 2023-04-20 11:00
311. DZ.3321.62.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.62.2023 2023-03-29 09:42 2023-04-19 11:00
312. DZ.3321.69.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.69.2023 2023-04-07 09:29 2023-04-19 11:00
313. DZ.3321.42.2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego DZ.3321.42.2023 2023-03-22 10:29 2023-04-18 11:00
314. DZ.3321.43.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.43.2023 2023-03-06 09:16 2023-04-17 11:00
315. DZ.3321.46.2023 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.46.2023 2023-03-22 09:21 2023-04-17 11:00
316. DZ.3321.71.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.71.2023 2023-03-31 09:45 2023-04-13 11:00
317. DZ.3321.54.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.54.2023 2023-03-31 09:27 2023-04-13 11:00
318. DZ.3321.41.2023 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.41.2023 2023-03-29 11:45 2023-04-13 11:00
319. DZ.3321.52.2023 Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.52.2023 2023-03-27 10:22 2023-04-12 11:00
320. DZ.3321.37.2023 Dostawa materiałów wszczepialnych do zabiegów kardiochirurgicznych DZ.3321.37.2023 2023-03-15 11:19 2023-04-12 11:00
321. DZ.3321.49.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.49.2023 2023-03-29 09:07 2023-04-11 11:00
322. DZ.3321.57.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.57.2023 2023-03-17 09:21 2023-04-11 11:00
323. DZ.3321.65.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.65.2023 2023-03-28 12:35 2023-04-11 11:00
324. DZ.3321.38.2023 Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego DZ.3321.38.2023 2023-03-08 09:58 2023-04-11 11:00
325. DZ.3321.40.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.40.2023 2023-03-07 09:37 2023-04-07 11:00
326. DZ.3321.28.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed -telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.28.2023 2023-02-21 09:14 2023-04-07 11:00
327. DZ.3321.268.2022 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.268.2022 2023-03-07 11:57 2023-04-07 11:00
328. DZ.3321.26.2023 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.26.2023 2023-02-21 14:07 2023-04-06 11:00
329. DZ.3321.254.2022 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.254.2022 2023-03-03 13:52 2023-04-05 11:00
330. DZ.3321.47.2023 Dostawa odczynników bakteriologicznych – Zakład Bakteriologii DZ.3321.47.2023 2023-03-17 09:21 2023-04-04 11:00
Legenda
- Current
- Archive