Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
541. DZ.3321.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych DZ.3321.5.2021 2021-04-14 10:19 2021-06-02 11:00
542. DZ.3321.38.2021 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.38.2021 2021-05-17 10:59 2021-06-01 11:00
543. DZ.3321.48.2021 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii DZ.3321.48.2021 2021-05-14 09:08 2021-06-01 11:00
544. DZ.3321.30.2021 Dostawa implantów ortopedycznych DZ.3321.30.2021 2021-04-16 09:32 2021-06-01 11:00
545. DZ.3321.32.2021 Dostawa leków DZ.3321.32.2021 2021-04-19 09:49 2021-05-28 11:00
546. DZ.3321.22.2021 Dostwa środków ochrony osobistej DZ.3321.22.2021 2021-04-16 09:06 2021-05-28 11:00
547. DZ.3321.23.2021 Dostawa pipety zmienno pojemnościowej wraz z końcówkami DZ.3321.23.2021 2021-04-23 10:48 2021-05-26 11:00
548. DZ.3321.39.2021 Dostawa odczynników chemicznych do utrzymywania pracy stacji uzdatniania wody przemysłowej i zachowania właściwych parametrów wody pitnej DZ.3321.39.2021 2021-04-23 09:11 2021-05-25 11:00
549. DZ.3321.21.2021 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii DZ.3321.21.2021 2021-04-23 09:15 2021-05-25 11:00
550. DZ.3321.42.2021 Dostawa materiałów do neuroprotekcji DZ.3321.42.2021 2021-04-23 09:07 2021-05-25 11:00
551. DZ.3321.26.2021 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.26.2021 2021-04-06 10:12 2021-05-21 11:00
552. DZ.3321.27.2021 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.27.2021 2021-04-20 10:17 2021-05-21 11:00
553. DZ.3321.50.2021 Dostawa leków DZ.3321.50.2021 2021-05-12 10:19 2021-05-20 11:00
554. DZ.3321.16.2021 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.16.2021 2021-04-19 10:25 2021-05-20 11:00
555. DZ.3321.49.2021 Dostawa leków DZ.3321.49.2021 2021-04-29 13:27 2021-05-19 11:00
556. DZ.3321.3.2021 Dostwa wyposażenia medycznego DZ.3321.3.2021 2021-04-12 09:09 2021-05-18 11:00
557. DZ.3321.286.2020 Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym obejmującego wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. DZ.3321.286.2020 2020-12-28 11:21 2021-05-18 11:00
558. DZ.3321.28.2021 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.28.2021 2021-04-27 09:58 2021-05-18 11:00
559. DZ.3321.8.2021 Wykonanie robót budowlanych – Remont toalety trzyosobowej na I piętrze w budynku GOK DZ.3321.8.2021 2021-04-16 09:25 2021-05-18 11:00
560. DZ.3321.54.2021 System Contact Center dla Poradni Wielospecjalistycznych i Kardiologicznych DZ.3321.54.2021 2021-05-10 12:00 2021-05-18 11:00
561. DZ.3321.13.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.13.2021 2021-04-19 09:07 2021-05-18 11:00
562. DZ.3321.7.2021 Wykonanie robót budowlanych - Naprawa sieci kanalizacyjnej metodą rękawa szklanego DZ.3321.7.2021 2021-03-30 09:14 2021-05-17 11:00
563. DZ.3321.9.2021 Wykonanie robót budowlanych – wymiana wykładzin podłogowych na korytarzu odcinka zamkniętego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii DZ.3321.9.2021 2021-05-04 08:11 2021-05-14 11:00
564. DZ.3321.25.2021 Dostwa implantów stosowanych w chirurgii DZ.3321.25.2021 2021-04-13 09:13 2021-05-14 11:00
565. DZ.3321.24.2021 Dostawa stentów DZ.3321.24.2021 2021-04-30 09:29 2021-05-13 11:00
566. DZ.3321.240.2020 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.240.2020 2021-04-28 10:19 2021-05-13 11:00
567. DZ.3321.259.2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego DZ.3321.259.2020 2020-12-28 10:37 2021-05-10 11:00
568. DZ.3321.37.2021 Dostawa sprzętu perfuzyjnego DZ.3321.37.2021 2021-04-19 09:33 2021-05-05 11:00
569. DZ.3321.15.2021 Dostawa pozostałych materiałów medycznych DZ.3321.15.2021 2021-04-19 09:47 2021-04-30 11:00
570. DZ.3321.17.2021 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.17.2021 2021-04-19 09:38 2021-04-30 11:00
Legenda
- Current
- Archive