Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. DZ.3321.290.2023 Usługi łączności DZ.3321.290.2023 2023-11-16 12:25 2023-12-04 11:00
92. DZ.3321.300.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.300.2023 2023-11-20 10:17 2023-12-04 11:00
93. DZ.3321.255.2023 Wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy DZ.3321.255.2023 2023-11-23 15:05 2023-12-04 11:00
94. DZ.3321.286.2023 Dostawa materiałów do sterylizacji DZ.3321.286.2023 2023-11-09 09:08 2023-12-01 11:00
95. DZ.3321.263.2023 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.263.2023 2023-10-27 09:35 2023-11-29 11:00
96. DZ.3321.304.2023 Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych DZ.3321.304.2023 2023-11-14 09:22 2023-11-29 11:00
97. DZ.3321.259.2023 Najem analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych DZ.3321.259.2023 2023-10-18 09:08 2023-11-29 11:00
98. DZ.3321.248.2023 Dostawa materiałów komputerowych DZ.3321.248.2023 2023-10-20 10:28 2023-11-28 11:00
99. DZ.3321.296.2023 Dostawa leków DZ.3321.296.2023 2023-11-06 09:50 2023-11-28 11:00
100. DZ.3321.236.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.236.2023 2023-11-03 10:54 2023-11-27 11:00
101. DZ.3321.207.2023 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.207.2023 2023-10-24 09:10 2023-11-24 11:00
102. DZ.3321.269.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.269.2023 2023-10-17 09:12 2023-11-24 11:00
103. DZ.3321..302.2023 Dostawa leków DZ.3321.302.2023 2023-11-15 09:56 2023-11-23 11:00
104. DZ.3321.275.2023 Dostawa mebli DZ.3321.275.2023 2023-11-02 10:31 2023-11-23 11:00
105. DZ.3321.287.2023 Dostawa pozostałych materiałów medycznych DZ.3321.287.2023 2023-11-08 12:01 2023-11-23 11:00
106. DZ.3321.256.2023 Usługi łączności DZ.3321.256.2023 2023-10-27 14:22 2023-11-21 11:00
107. DZ.3321.288.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.288.2023 2023-10-27 09:23 2023-11-17 11:00
108. DZ.3321.272.2023 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.272.2023 2023-10-24 09:18 2023-11-15 11:00
109. DZ.3321.191.2023 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.191.2023 2023-10-11 12:46 2023-11-14 11:00
110. DZ.3321.266.2023 Dostawa wyrobów medycznych DZ.3321.266.2023 2023-10-11 09:24 2023-11-14 11:00
111. DZ.3321.264.2023 Przebudowa i remont dwóch sal dydaktycznych zlokalizowanych na IX piętrze budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca. DZ.3321.264.2023 2023-10-11 09:24 2023-11-13 11:00
112. DZ.3321.257.2023 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej DZ.3321.257.2023 2023-10-06 09:13 2023-11-07 11:00
113. DZ.3321.223.2023 Odczynniki pozostałe – Zakład Patomorfologii DZ.3321.223.2023 2023-09-22 09:10 2023-11-07 11:00
114. DZ.3321.202.2023 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego DZ.3321.202.2023 2023-10-17 12:17 2023-11-06 11:00
115. DZ.3321.271.2023 Dostawa materiałów do sterylizacji DZ.3321.271.2023 2023-10-24 09:22 2023-11-06 11:00
116. DZ.3321.228.2023 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego z sieci gazowej obejmującą sprzedaż i dystrybucję. DZ.3321.228.2023 2023-09-29 09:46 2023-11-06 11:00
117. DZ.3321.270.2023 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.270.2023 2023-10-16 10:01 2023-10-31 11:00
118. DZ.3321.285.2023 Dostawa leków DZ.3321.285.2023 2023-10-23 09:24 2023-10-31 11:00
119. DZ.3321.235.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oświetlenia placu manewrowego DZ.3321.235.2023 2023-09-26 09:45 2023-10-30 11:00
120. DZ.3321.274.2023 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.274.2023 2023-10-18 09:14 2023-10-30 11:00
Legenda
- Current
- Archive