Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
601. DZ.3321.218.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.218.2020 2020-12-28 12:42 2021-02-01 11:00
602. DZ.3321.235.2020 Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego DZ.3321.235.2020 2020-12-28 11:58 2021-01-29 11:00
603. DZ.3321.223.2020 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.223.2020 2020-12-02 09:29 2021-01-28 11:00
604. DZ.3321.180.2020 Dostawa stentów DZ.3321.180.2020 2020-11-30 10:33 2021-01-28 11:00
605. DZ.3321.289.2020 Dostawa leków DZ.3321.289.2020 2020-12-28 12:24 2021-01-27 11:00
606. DZ.3321.233.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.233.2020 2020-11-30 11:22 2021-01-27 11:00
607. DZ.3321.209.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.209.2020 2020-12-16 09:41 2021-01-26 11:00
608. DZ.3321.273.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.273.2020 2020-12-21 09:45 2021-01-26 11:00
609. DZ.3321.269.2020 Dostawa implantów chirurgicznych DZ.3321.269.2020 2020-12-23 11:22 2021-01-25 11:00
610. DZ.3321.251.2020 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.251.2020 2020-12-18 10:08 2021-01-25 11:00
611. DZ.3321.173.2020 Dostawa artykułów żywnościowych DZ.3321.173.2020 2020-12-18 09:35 2021-01-21 11:00
612. DZ.3321.256.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.256.2020 2020-12-18 09:17 2021-01-20 11:00
613. DZ.3321.267.2020 Dostawa stentów DZ.3321.267.2020 2020-12-28 09:18 2021-01-19 11:00
614. DZ.3321.261.2020 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.261.2020 2020-12-16 09:26 2021-01-18 11:00
615. DZ.3321.265.2020 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.265.2020 2020-12-21 09:32 2021-01-15 11:00
616. DZ.3321.283.2020 Usługi pralnicze DZ.3321.283.2020 2020-12-28 09:24 2021-01-14 11:00
617. DZ.3321.257.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.257.2020 2020-12-21 09:16 2021-01-13 11:00
618. DZ.3321.245.2020 Konserwacja i naprawy sprzętu technicznego DZ.3321.245.2020 2020-12-11 09:14 2021-01-12 11:00
619. DZ.3321.189.2020 Usługi serwisowe i przeglądy techniczne DZ.3321.189.2020 2020-12-04 09:11 2021-01-12 11:00
620. DZ.3321.250.2020 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.250.2020 2020-12-16 10:38 2021-01-11 11:00
621. DZ.3321.247.2020 Dostawa materiałów zużywalnych do utrzymania pracy stacji uzdatniania wody w centralnej sterylizatorni oraz wody przemysłowej i zachowanie właściwych parametrów wody pitnej DZ.3321.247.2020 2020-12-08 09:39 2021-01-08 11:00
622. DZ.3321.241.2020 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.241.2020 2020-12-14 11:47 2021-01-08 11:00
623. DZ.3321.230.2020 Dostawa artykułów żywnościowych DZ.3321.230.2020 2020-12-22 09:58 2021-01-05 11:00
624. DZ.3321.232.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.232.2020 2020-12-04 09:52 2021-01-05 11:00
625. DZ.3321.275.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.275.2020 2020-12-18 10:05 2021-01-05 11:00
626. DZ.3321.217.2020 Dostawa implantów oraz materiałów wszczepialnych do zabiegów kardiochirurgicznych DZ.3321.217.2020 2020-12-02 09:36 2021-01-04 11:00
627. DZ.3321.239.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych DZ.3321.239.2020 2020-12-01 09:40 2021-01-04 11:00
628. DZ.3321.234.2020 Dostawa wyposażenia medycznego w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem DZ.3321.234.2020 2020-11-30 11:47 2020-12-31 11:00
629. DZ.3321.248.2020 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.248.2020 2020-12-14 09:44 2020-12-28 11:00
630. DZ.3321.231.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.231.2020 2020-11-27 09:22 2020-12-28 11:00
Legenda
- Current
- Archive