Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
571. DZ.3321.1.2021 „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV2. DZ.3321.1.2021 2021-03-29 11:20 2021-04-29 11:00
572. DZ.3321.19.2021 Dostawa leków DZ.3321.19.2021 2021-04-14 08:48 2021-04-28 11:00
573. DZ.3321.20.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.20.2021 2021-04-13 09:17 2021-04-28 11:00
574. DZ.3321.14.2021 Dostawa leków DZ.3321.14.2021 2021-03-25 14:51 2021-04-15 11:00
575. DZ.3321.10.2021 System Contact Center dla Poradni Wielospecjalistycznych i Kardiologicznych DZ.3321.10.2021 2021-03-24 13:53 2021-04-01 11:00
576. DZ.3321.227.2020 Świadczenie usług transportu medycznego DZ.3321.227.2020 2020-11-20 09:16 2021-03-29 11:00
577. DZ.3321.253.2020 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.253.2020 2020-12-28 09:28 2021-03-09 11:00
578. DZ.3321.271.2020 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.271.2020 2020-12-28 10:21 2021-03-08 11:00
579. DZ.3321.288.2020 Utworzenie uniwersalnej Sali operacyjnej i pomieszczeń przynależnych na II piętrze budynku SSW w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z dostawą aparatury medycznej DZ.3321.288.2020 2020-12-28 09:52 2021-03-02 11:00
580. DZ.3321.274.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.274.2020 2020-12-28 10:00 2021-02-25 11:00
581. DZ.3321.278.2020 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych DZ.3321.278.2020 2020-12-28 09:19 2021-02-24 11:00
582. DZ.3321.276.2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w DZ.3321.276.2020 2020-12-22 09:36 2021-02-22 11:00
583. DZ.3321.282.2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w DZ.3321.282.2020 2020-12-28 12:29 2021-02-22 11:00
584. DZ.3321.277.2020 Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.277.2020 2020-12-18 09:57 2021-02-19 11:00
585. DZ.3321.219.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.219.2020 2020-12-15 09:47 2021-02-18 11:00
586. DZ.3321.280.2020 Dostawa wyposażenia niemedycznego DZ.3321.280.2020 2020-12-28 09:42 2021-02-15 11:00
587. DZ.3321.258.2020 Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w GCM” DZ.3321.258.2020 2020-12-28 09:23 2021-02-12 11:00
588. DZ.3321.264.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.264.2020 2020-12-21 09:39 2021-02-12 11:00
589. DZ.3321.244.2020 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii DZ.3321.244.2020 2020-12-18 10:32 2021-02-12 11:00
590. DZ.3321.272.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.272.2020 2020-12-18 10:43 2021-02-11 11:00
591. DZ.3321.262.2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego DZ.3321.262.2020 2020-12-28 10:33 2021-02-10 11:00
592. DZ.3321.270.2020 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.270.2020 2020-12-28 10:08 2021-02-09 11:00
593. DZ.3321.279.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.279.2020 2020-12-23 09:05 2021-02-08 11:00
594. DZ.3321.175.2020 Usługi ubezpieczeniowe DZ.3321.175.2020 2020-11-06 11:37 2021-02-05 11:00
595. DZ.3321.268.2020 Dostawa leków DZ.3321.268.2020 2020-12-28 09:33 2021-02-03 11:00
596. DZ.3321.285.2020 Najem analizatora wraz z dostawą odczynników dla Laboratorium Analitycznego DZ.3321.285.2020 2020-12-28 09:46 2021-02-03 11:00
597. DZ.3321.263.2020 Dostawa bielizny i pościeli jednorazowej DZ.3321.263.2020 2020-12-16 10:01 2021-02-02 11:00
598. DZ.3321.284.2020 Dezynfekcja przez zamgławianie pomieszczeń DZ.3321.284.2020 2020-12-28 09:53 2021-02-02 11:00
599. DZ.3321.246.2020 Konserwacja i bieżące naprawy systemu sygnalizacji pożaru GOK i SSW DZ.3321.246.2020 2020-12-28 09:26 2021-02-01 11:00
600. DZ.3321.216.2020 Dostawa leków DZ.3321.216.2020 2020-11-27 10:55 2021-02-01 11:00
Legenda
- Current
- Archive