Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
781. DZ.3321.131.2021 Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych DZ.3321.131.2021 2021-08-18 09:34 2021-09-20 11:00
782. DZ.3321.88.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.88.2021 2021-08-30 11:04 2021-09-17 11:00
783. DZ.3321.158.2021 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.158.2021 2021-09-03 09:53 2021-09-16 11:00
784. DZ.3321.118.2021 Wykonanie robót budowlanych - Remont pokrycia dachu na Stacji Transformatorowej S-2 DZ.3321.118.2021 2021-08-31 11:41 2021-09-15 11:00
785. DZ.3321.46.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.46.2021 2021-06-22 11:01 2021-09-14 11:00
786. DZ.3321.102.2021 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych DZ.3321.102.2021 2021-08-31 11:51 2021-09-14 11:00
787. DZ.3321.144.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.144.2021 2021-08-25 09:16 2021-09-13 11:00
788. DZ.3321.132.2021 Dostawa, instalacja i uruchomienie angiografu wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w części Pracowni elektrokardioterapii Oddziału Elektrokardiologii - sala nr 2, zlokalizowanej na parterze Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca DZ.3321.132.2021 2021-08-04 12:28 2021-09-10 11:00
789. DZ.3321.148.2021 Dostawa leków DZ.3321.148.2021 2021-08-27 09:06 2021-09-10 11:00
790. DZ.3321.134.2021 Dostawa wyposażenia medycznego Projekt współfinansowany w ramach Programu ,, Modernizacja Oddziału Elektrokardiologii wraz z Pracownią Elektrokardioterapii’’ DZ.3321.134.2021 2021-08-04 10:14 2021-09-10 11:00
791. DZ.3321.120.2021 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.120.2021 2021-08-09 09:16 2021-09-09 11:00
792. DZ.3321.2.2021 Wykonanie dokumentacji aplikacyjnych dla pozyskania środków w ramach ogłaszanych konkursów : wnioski aplikacyjne wraz z niezbędną dokumentacją dla pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów , dotyczące środków finansowanych pochodzących z perspektywy finansowej UE 2021 – 2027, DZ.3321.2.2021 2021-08-26 13:41 2021-09-07 11:00
793. DZ.3321.122.2021 Dostawa stentów DZ.3321.122.2021 2021-07-28 10:49 2021-09-02 11:00
794. DZ.3321.138.2021 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.138.2021 2021-08-06 09:17 2021-09-02 11:00
795. DZ.3321.80.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.80.2021 2021-07-23 12:18 2021-09-02 11:00
796. DZ.3321.109.2021 Serwis oprogramowania DZ.3321.109.2021 2021-08-16 11:38 2021-09-01 11:00
797. DZ.3321.115.2021 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.115.2021 2021-08-16 12:11 2021-08-31 11:00
798. DZ.3321.6.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.6.2021 2021-05-21 09:33 2021-08-31 11:00
799. DZ.3321.70.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.70.2021 2021-06-28 09:49 2021-08-30 11:00
800. DZ.3321.116.2021 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej DZ.3321.116.2021 2021-07-28 10:59 2021-08-30 11:00
801. DZ.3321.78.2021 Dostawa pościeli DZ.3321.78.2021 2021-06-18 10:41 2021-08-27 11:00
802. DZ.3321.65.2021 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.65.2021 2021-07-27 12:56 2021-08-27 11:00
803. DZ.3321.104.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.104.2021 2021-07-27 09:33 2021-08-26 11:00
804. DZ.3321.98.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.98.2021 2021-07-16 09:09 2021-08-23 11:00
805. DZ.3321.77.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.77.2021 2021-06-21 09:58 2021-08-20 11:00
806. DZ.3321.81.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.81.2021 2021-07-20 09:33 2021-08-18 11:00
807. DZ.3321.103.2021 Dostawa artykułów żywnościowych DZ.3321.103.2021 2021-07-28 10:11 2021-08-17 11:00
808. DZ.3321.114.2021 Dostawa stentów DZ.3321.114.2021 2021-07-20 09:23 2021-08-17 11:00
809. DZ.3321.125.2021 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej DZ.3321.125.2021 2021-08-05 11:04 2021-08-17 11:00
810. DZ.3321.127.2021 Dostawa sprzętu perfuzyjnego DZ.3321.127.2021 2021-08-02 09:28 2021-08-17 11:00
Legenda
- Current
- Archive