Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
331. DZ.3321.67.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.67.2023 2023-03-22 09:15 2023-04-04 11:00
332. DZ.3321.34.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.34.2023 2023-03-03 13:43 2023-04-04 11:00
333. DZ.3321.35.2023 Dostawa i montaż kontenerowej portierni po uprzednim demontażu istniejącej portierni i przygotowaniu podłoża DZ.3321.35.2023 2023-03-03 09:27 2023-04-04 11:00
334. DZ.3321.275.2022 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.275.2022 2023-02-20 12:18 2023-04-04 11:00
335. DZ.3321.29.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.29.2023 2023-03-01 09:42 2023-04-03 11:00
336. DZ.3321.50.2023 Dostawa stentów DZ.3321.50.2023 2023-03-20 09:16 2023-04-03 11:00
337. DZ.3321.39.2023 Przygotowanie wniosków Oceny Celowości Inwestycyjnej DZ.3321.39.2023 2023-03-24 14:16 2023-04-03 11:00
338. DZ.3321.59.2023 Dostawa leków DZ.3321.59.2023 2023-03-21 10:01 2023-04-03 11:00
339. DZ.3321.64.2023 Usługa łączności DZ.3321.64.2023 2023-03-22 09:29 2023-03-30 11:00
340. DZ.3321.13.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.13.2023 2023-02-24 10:47 2023-03-29 11:00
341. DZ.3321.22.2023 Dostawa leków DZ.3321.22.2023 2023-02-24 09:53 2023-03-29 11:00
342. DZ.3321.45.2023 Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych DZ.3321.45.2023 2023-03-15 09:25 2023-03-28 11:00
343. DZ.3321.5.2023 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.5.2023 2023-02-21 10:03 2023-03-27 11:00
344. DZ.3321.33.2023 Dostawa leków DZ.3321.33.2023 2023-03-03 09:58 2023-03-17 11:00
345. DZ.3321..32.2023 Dostawa leków DZ.3321.32.2023 2023-03-08 07:27 2023-03-17 11:00
346. DZ.3321.31.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.31.2023 2023-02-22 10:11 2023-03-14 11:00
347. DZ.3321.20.2023 Dostawa implantów ortopedycznych DZ.3321.20.2023 2023-02-17 09:09 2023-03-10 11:00
348. DZ.3321.284.2022 Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnością serca poprzez pilotażowe wdrożenie usług telemedycznych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. DZ.3321.284.2022 2023-01-18 09:31 2023-03-08 11:00
349. DZ.3321.30.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.30.2023 2023-02-22 11:04 2023-03-08 11:00
350. DZ.3321.27.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.27.2023 2023-02-22 14:39 2023-03-07 11:00
351. DZ.3321.15.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.15.2023 2023-02-07 09:35 2023-03-07 11:00
352. DZ.3321.3.2023 Usługi ochroniarskie DZ.3321.3.2023 2023-01-25 09:32 2023-03-06 11:00
353. DZ.3321.19.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.19.2023 2023-02-17 12:38 2023-03-06 11:00
354. DZ.3321.23.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.23.2023 2023-02-14 13:28 2023-03-02 11:00
355. DZ.3321.16.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.16.2023 2023-02-14 13:10 2023-03-01 11:00
356. DZ.3321.282.2022 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.282.2022 2023-02-08 11:43 2023-02-28 11:00
357. DZ.3321.10.2023 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.10.2023 2023-02-14 12:43 2023-02-28 11:00
358. DZ.3321.12.2023 Dostawa stentów DZ.3321.12.2023 2023-02-08 09:18 2023-02-28 11:00
359. DZ.3321.21.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.21.2023 2023-02-15 09:42 2023-02-27 11:00
360. DZ.3321.14.2023 Dostawa materiałów diagnostycznych DZ.3321.14.2023 2023-02-07 11:02 2023-02-23 11:00
Legenda
- Current
- Archive