Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
61. DZ.3321.271.2022 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM DZ.3321.271.2022 2022-12-27 09:22 2023-01-27 11:00
62. DZ.3321.276.2022 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej DZ.3321.276.2022 2022-12-20 09:17 2023-01-20 11:00
63. DZ.3321.266.2022 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.266.2022 2022-12-20 09:13 2023-01-20 11:00
64. DZ.3321.246.2022 Wykonanie instalacji elektrycznej w obiektach Zamawiającego DZ.3321.246.2022 2022-12-14 11:12 2023-01-17 11:00
65. DZ.3321.242.2022 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.242.2022 2022-12-14 09:27 2023-01-17 11:00
66. DZ.3321.258.2022 Dostawa materiałów wszczepialnych do zabiegów kardiochirurgicznych DZ.3321.258.2022 2022-12-14 09:37 2023-01-16 11:00
67. DZ.3321.261.2022 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.261.2022 2022-12-13 09:25 2023-01-12 11:00
68. DZ.3321.164.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.164.2022 2022-11-29 12:11 2023-01-12 11:00
69. DZ.3321.239.2022 Konserwacje i naprawy sprzętu technicznego DZ.3321.239.2022 2022-12-27 14:58 2023-01-11 11:00
70. DZ.3321.253.2022 Dostawa mebli DZ.3321.253.2022 2022-12-06 09:55 2023-01-10 11:00
71. DZ.3321.265.2022 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.265.2022 2022-12-16 09:10 2023-01-09 11:00
72. DZ.3321.200.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych DZ.3321.200.2022 2022-12-06 10:33 2023-01-05 11:00
73. DZ.3321.230.2022 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.230.2022 2022-11-30 11:17 2023-01-04 11:00
74. DZ.3321.32.2022 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.32.2022 2022-07-08 10:45 2023-01-04 11:00
75. DZ.3321.269.2022 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.269.2022 2022-12-16 09:27 2023-01-04 11:00
76. DZ.3321.214.2022 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych DZ.3321.214.2022 2022-12-20 09:44 2023-01-03 11:00
77. DZ.3321.262.2022 Dostawa leków DZ.3321.262.2022 2022-12-15 15:41 2022-12-29 11:00
78. DZ.3321.267.2022 Dostawa materiałów komputerowych DZ.3321.267.2022 2022-12-16 09:19 2022-12-29 11:00
79. DZ.3321.175.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.175.2022 2022-12-06 11:53 2022-12-28 11:00
80. DZ.3321.226.2022 Dostawa leków DZ.3321.226.2022 2022-11-30 09:38 2022-12-28 11:00
81. DZ.3321.259.2022 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.259.2022 2022-12-09 09:11 2022-12-28 11:00
82. DZ.3321.257.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.257.2022 2022-12-13 09:06 2022-12-27 11:00
83. DZ.3321.270.2022 Usługa odśnieżania parkingów i dróg dojazdowych DZ.3321.270.2022 2022-12-15 09:49 2022-12-23 11:00
84. DZ.3321.244.2022 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej DZ.3321.244.2022 2022-11-25 09:35 2022-12-23 11:00
85. DZ.3321.238.2022 Dostawa i montaż kontenerowej portierni po uprzednim demontażu istniejącej portierni i przygotowaniu podłoża DZ.3321.238.2022 2022-11-22 09:16 2022-12-23 11:00
86. DZ.3321.256.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.256.2022 2022-12-02 09:23 2022-12-22 11:00
87. DZ.3321.171.2021 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich DZ.3321.171.2021 2022-11-29 14:39 2022-12-22 11:00
88. DZ.3321.211.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.211.2022 2022-12-09 09:20 2022-12-21 11:00
89. DZ.3321.243.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.243.2022 2022-11-29 10:37 2022-12-20 11:00
90. DZ.3321.235.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.235.2022 2022-11-23 11:00 2022-12-20 11:00
Legenda
- Current
- Archive