Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. DZ.3321.34.2024 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego DZ.3321.34.2024 2024-02-29 09:27 2024-04-08 11:00
2. DZ.3321.40.2024 Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.40.2024 2024-02-29 08:32 2024-04-08 11:00
3. DZ.3321.35.2024 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.35.2024 2024-03-01 09:03 2024-04-05 11:00
4. DZ.3321.2.2024 Opracowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym na odprowadzanie wód deszczowych z terenu Szpitala DZ.3321.2.2024 2024-02-29 11:46 2024-04-04 11:00
5. DZ.3321.23.2024 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego DZ.3321.23.2024 2024-02-28 09:27 2024-04-03 11:00
6. DZ.3321.33.2024 Świadczenie usług transportu medycznego DZ.3321.33.2024 2024-02-28 09:38 2024-04-03 11:00
7. DZ.3321.32.2024 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.32.2024 2024-02-22 09:19 2024-03-28 11:00
8. DZ.3321.24.2024 Dostawa pozostałych materiałów medycznych DZ.3321.24.2024 2024-02-22 11:41 2024-03-28 11:00
9. DZ.3321.31.2024 Serwis oprogramowania DZ.3321.31.2024 2024-02-21 09:21 2024-03-27 11:00
10. DZ.3321.331.2023 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.331.2023 2024-02-19 09:37 2024-03-26 11:00
11. DZ.3321.218.2023 Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej DZ.3321.218.2023 2024-02-16 10:43 2024-03-22 11:00
12. DZ.3321.28.2024 Dostawa artykułów żywnościowych DZ.3321.28.2024 2024-02-15 10:20 2024-03-21 11:00
13. DZ.3321.14.2024 Najem konsoli i kriokonsoli wraz z dostawą wyrobów medycznych do ablacji migotania przedsionków i badań elektrofizjologicznych dla Oddziału Elektrokardiologii DZ.3321.14.2024 2024-02-12 08:21 2024-03-19 11:00
14. DZ.3321.29.2024 Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.29.2024 2024-02-09 08:14 2024-03-18 11:00
15. DZ.3321.27.2024 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.27.2024 2024-02-12 09:11 2024-03-18 11:00
16. DZ.3321.16.2024 Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.16.2024 2024-02-07 09:52 2024-03-14 11:00
17. DZ.3321.21.2024 Dostawa materiałów do sterylizacji DZ.3321.21.2024 2024-02-09 08:24 2024-03-14 11:00
18. DZ.3321.26.2024 Dostawa stentów DZ.3321.26.2024 2024-02-08 08:11 2024-03-14 11:00
19. DZ.3321.10.2024 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.10.2024 2024-02-07 09:28 2024-03-13 11:00
20. DZ.3321.20.2024 Dostawa wyposażenia niemedycznego DZ.3321.20.2024 2024-02-07 09:42 2024-03-13 11:00
21. DZ.3321.19.2024 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.19.2024 2024-02-06 08:54 2024-03-12 11:00
22. DZ.3321.3.2024 Dostawa materiałów komputerowych DZ.3321.3.2024 2024-02-06 09:15 2024-03-12 11:00
23. DZ.3321.13.2024 Dostawa stentów DZ.3321.13.2024 2024-02-05 08:58 2024-03-11 11:00
24. DZ.3321.22.2024 Dostawa materiałów do sterylizacji DZ.3321.22.2024 2024-02-05 11:58 2024-03-11 11:00
25. DZ.3321.15.2024 Serwis oprogramowania DZ.3321.15.2024 2024-02-01 09:03 2024-03-07 11:00
26. DZ.3321.18.2024 Wykonywanie pomiarów dawek indywidualnych promieniowania jonizującego wykonywane metodą termoluminescencyjną w systemie kwartalnym przez okres 36 miesięcy DZ.3321.18.2024 2024-02-19 13:00 2024-03-05 11:00
27. DZ.3321.5.2024 Konserwacja i bieżące naprawy systemu sygnalizacji pożaru w GCM Katowice DZ.3321.5.2024 2024-01-30 10:01 2024-03-05 11:00
28. DZ.3321.7.2024 Najem systemu immunohematologicznego w postaci dwóch analizatorów immunohematologicznych z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do wykonywania badań w technice mikrotestów kolumnowych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych DZ.3321.7.2024 2024-01-29 12:25 2024-03-04 11:00
29. DZ.3321.323.2023 Najem analizatora z przystawką oksymetryczną wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych DZ.3321.323.2023 2024-01-22 10:57 2024-03-01 11:00
30. DZ.3321.6.2024 Wykonanie instalacji klimatyzacji dla I Oddziału Kardiologii DZ.3321.6.2024 2024-01-24 09:42 2024-02-29 11:00
Legenda
- Current
- Archive