Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
151. DZ.3321.239.2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego DZ.3321.239.2023 2023-09-18 10:25 2023-10-09 11:00
152. DZ.3321.242.2023 Dostawa wyposażenia niemedycznego DZ.3321.242.2023 2023-09-27 09:32 2023-10-09 11:00
153. DZ.3321.229.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.229.2023 2023-09-19 09:09 2023-10-05 11:00
154. DZ.3321.209.2023 Najem aparatów do terapii nerkozastępczej wraz z dostawą płynów DZ.3321.209.2023 2023-09-01 09:06 2023-10-04 11:00
155. DZ.3321.250.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.250.2023 2023-09-22 09:52 2023-10-04 11:00
156. DZ.3321.220.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.220.2023 2023-09-12 09:13 2023-10-03 11:00
157. DZ.3321.222.2023 Świadczenie usługi transportu sanitarnego w ramach programu STOPSTORM ,,A PROSPECTIVE EUROPEAN VALIDATION COHORT FOR STEREOTACTIC THERAPY OF RE-ENTRANT TACHYCARDIA” pn.: Zad. 1 - Transport sanitarny ze Szpitala zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ziołowej 45-47 DZ.3321.222.2023 2023-08-30 09:40 2023-10-02 11:00
158. DZ.3321.211.2023 Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.211.2023 2023-09-01 09:22 2023-09-28 11:00
159. DZ.3321.216.2023 Pozostałe materiały medyczne DZ.3321.216.2023 2023-08-25 10:03 2023-09-27 11:00
160. DZ.3321.230.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.230.2023 2023-09-15 10:55 2023-09-27 11:00
161. DZ.3321.217.2023 Dostawa leków DZ.3321.217.2023 2023-09-05 09:25 2023-09-25 11:00
162. DZ.3321.177.2023 Prace zabezpieczające powierzchnie dachów Działu Żywienia i wejścia do budynku SSW w rejonie Punktu Przyjęć Planowych DZ.3321.177.2023 2023-08-23 10:35 2023-09-25 11:00
163. DZ.3321.224.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.224.2023 2023-09-01 10:24 2023-09-21 11:00
164. DZ.3321.169.2023 Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnością serca poprzez pilotażowe wdrożenie usług telemedycznych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. L. Gieca w Katowicach finansowanego z programu Mechanizmu Finansowego Norweskiego na lata 2014-2021 z programu „Zdrowie” oraz z budżetu państwa. DZ.3321.169.2023 2023-08-21 09:25 2023-09-21 11:00
165. DZ.3321.206.2023 Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Diatermia chirurgiczna dla Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii DZ.3321.206.2023 2023-08-09 09:51 2023-09-20 11:00
166. DZ.3321.215.2023 Dostawa leków DZ.3321.215.2023 2023-09-01 10:30 2023-09-20 11:00
167. DZ.3321.192.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.192.2023 2023-09-05 09:46 2023-09-18 11:00
168. DZ.3321.219.2023 Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn.”Wzmocnienie kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie oddziałów i pracowni Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca ŚUM w Katowicach Dostawa wyposażenia medycznego: DZ.3321.219.2023 2023-08-28 09:04 2023-09-15 11:00
169. DZ.3321.201.2023 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.201.2023 2023-08-04 10:07 2023-09-13 11:00
170. DZ.3321.198.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.198.2023 2023-08-04 10:15 2023-09-13 11:00
171. DZ.3321.190.2023 Zakup roślin i usługa nasadzeń i zachowania żywotności roślin DZ.3321.190.2023 2023-08-21 13:35 2023-09-12 11:00
172. DZ.3321.208.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń do zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynku Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Projekt współfinansowany ze środków UE i DZ.3321.208.2023 2023-08-09 09:28 2023-09-11 11:00
173. DZ.3321.200.2023 Jednoośrodkowy, randomizowany, otwarty eksperyment badawczy mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca Zad. 1 – System do wykonywania denerwacji tętnic DZ.3321.200.2023 2023-08-07 09:36 2023-09-07 11:00
174. DZ.3321.203.2023 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.203.2023 2023-08-21 09:11 2023-09-06 11:00
175. DZ.3321.189.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.189.2023 2023-08-04 09:28 2023-09-06 11:00
176. DZ.3321.164.2023 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.164.2023 2023-07-31 10:02 2023-09-05 11:00
177. DZ.3321.117.2023 Utworzenie Sali Wykładowej i Sali telemetrii w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii DZ.3321.117.2023 2023-06-22 10:27 2023-09-05 11:00
178. DZ.3321.197.2023 Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego przy kotłowni wraz z naprawą murów oporowych DZ.3321.197.2023 2023-08-02 09:18 2023-09-04 11:00
179. DZ.3321.181.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.181.2023 2023-08-02 09:21 2023-09-04 11:00
180. DZ.3321.121.2023 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.121.2023 2023-06-30 09:33 2023-09-01 11:00
Legenda
- Current
- Archive