Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
841. DZ.3321.75.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.75.2021 2021-06-15 09:06 2021-06-28 11:00
842. DZ.3321.55.2021 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów neurochirurgicznych DZ.3321.55.2021 2021-06-01 09:37 2021-06-23 11:00
843. DZ.3321.63.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych DZ.3321.63.2021 2021-05-21 11:19 2021-06-23 11:00
844. DZ.3321.18.2021 Najem automatycznego systemu do barwień IHC wraz z dostawą odczynników do badań immunohistochemicznych i materiałów eksploatacyjnych DZ.3321.18.2021 2021-04-16 10:47 2021-06-17 11:00
845. DZ.3321.64.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.64.2021 2021-05-28 09:25 2021-06-16 11:00
846. DZ.3321.58.2021 Dostawa leków DZ.3321.58.2021 2021-05-25 10:27 2021-06-15 11:00
847. DZ.3321.45.2021 Dostawa stentów DZ.3321.45.2021 2021-05-10 12:28 2021-06-14 11:00
848. DZ.3321.47.2021 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.47.2021 2021-05-12 10:07 2021-06-14 11:00
849. DZ.3321.12.2021„Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV2. DZ.3321.12.2021 2021-04-16 11:04 2021-06-11 11:00
850. DZ.3321.62.2021 Dostawa leków DZ.3321.62.2021 2021-05-28 09:24 2021-06-10 11:00
851. DZ.3321.31.2021 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.31.2021 2021-05-12 10:10 2021-06-09 11:00
852. DZ.3321.41.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.41.2021 2021-05-04 08:59 2021-06-09 11:00
853. DZ.3321.61.2021 Dostawa leków DZ.3321.61.2021 2021-05-20 09:08 2021-06-08 11:00
854. DZ.3321.59.2021 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.59.2021 2021-05-26 10:53 2021-06-08 11:00
855. DZ.3321.44.2021 Dostawa leków DZ.3321.44.2021 2021-05-12 11:37 2021-06-07 11:00
856. DZ.3321.29.2021 Dostawa wyrobów z włokniny lub folii DZ.3321.29.2021 2021-04-30 09:46 2021-06-07 11:00
857. DZ.3321.40.2021 Dostawa materiałów ogólnobudowlanych DZ.3321.40.2021 2021-05-04 09:33 2021-06-07 11:00
858. DZ.3321.34.2021 Serwis awaryjny palników gazowo olejowych przy kotłach Viessman Turbomat DZ.3321.34.2021 2021-05-04 09:52 2021-06-07 11:00
859. DZ.3321.11.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.11.2021 2021-04-07 09:32 2021-06-04 11:00
860. DZ.3321.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych DZ.3321.5.2021 2021-04-14 10:19 2021-06-02 11:00
861. DZ.3321.48.2021 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii DZ.3321.48.2021 2021-05-14 09:08 2021-06-01 11:00
862. DZ.3321.38.2021 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.38.2021 2021-05-17 10:59 2021-06-01 11:00
863. DZ.3321.30.2021 Dostawa implantów ortopedycznych DZ.3321.30.2021 2021-04-16 09:32 2021-06-01 11:00
864. DZ.3321.22.2021 Dostwa środków ochrony osobistej DZ.3321.22.2021 2021-04-16 09:06 2021-05-28 11:00
865. DZ.3321.32.2021 Dostawa leków DZ.3321.32.2021 2021-04-19 09:49 2021-05-28 11:00
866. DZ.3321.23.2021 Dostawa pipety zmienno pojemnościowej wraz z końcówkami DZ.3321.23.2021 2021-04-23 10:48 2021-05-26 11:00
867. DZ.3321.39.2021 Dostawa odczynników chemicznych do utrzymywania pracy stacji uzdatniania wody przemysłowej i zachowania właściwych parametrów wody pitnej DZ.3321.39.2021 2021-04-23 09:11 2021-05-25 11:00
868. DZ.3321.42.2021 Dostawa materiałów do neuroprotekcji DZ.3321.42.2021 2021-04-23 09:07 2021-05-25 11:00
869. DZ.3321.21.2021 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii DZ.3321.21.2021 2021-04-23 09:15 2021-05-25 11:00
870. DZ.3321.26.2021 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.26.2021 2021-04-06 10:12 2021-05-21 11:00
Legenda
- Current
- Archive