Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
241. DZ.3321.69.2022 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Oddziału Kardiologii w Cieszynie DZ.3321.69.2022 2022-05-20 10:35 2022-06-20 11:00
242. DZ.3321.89.2022 Dostawa wyposażenia medycznego Projekt współfinansowany w ramach Programu „Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych” DZ.3321.89.2022 2022-05-16 09:21 2022-06-20 11:00
243. Dostaw materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.24.2022 2022-05-18 09:17 2022-06-20 11:00
244. DZ.3321.87.2022 Projekt współfinansowany w ramach Programu ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonującego w modelu usług wspólnych dla realizacji komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych ‘’. Dostawa wyposażenia innego niemedycznego DZ.3321.87.2022 2022-05-10 09:11 2022-06-15 11:00
245. DZ.3321.7.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.7.2022 2022-04-15 10:34 2022-06-15 11:00
246. DZ.3321.102.2022 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.102.2022 2022-05-31 10:13 2022-06-14 11:00
247. DZ.3321.36.2022 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.36.2022 2022-04-13 11:04 2022-06-10 11:00
248. DZ.3321.33.2022 Dostawa stentów DZ.3321.33.2022 2022-05-18 10:57 2022-06-09 11:00
249. DZ.3321.88.2022 Serwis oprogramowania DZ.3321.88.2022 2022-05-27 12:27 2022-06-09 11:00
250. DZ.3321.94.2022 Dostawa szwów chirurgicznych DZ.3321.94.2022 2022-05-18 11:56 2022-06-07 11:00
251. DZ.3321.54.2022 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego DZ.3321.54.2022 2022-05-13 09:48 2022-06-06 11:00
252. DZ.3321.101.2022 Projekt współfinansowany w ramach Programu: „ Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonującego w modelu usług wspólnych dla realizacji komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych” - Dostawa sprzętu komputerowego DZ.3321.101.2022 2022-05-24 09:29 2022-06-06 11:00
253. DZ.3321.84.2022 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.84.2022 2022-05-04 09:42 2022-06-06 11:00
254. Szkolenia pracowników Projekt współfinansowany w ramach Programu ,,Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych’’ DZ.3321.80.2022 2022-05-04 10:22 2022-06-03 11:00
255. DZ.3321.90.2022 Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych DZ.3321.90.2022 2022-05-06 11:07 2022-06-03 11:00
256. DZ.3321.85.2022 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.85.2022 2022-05-02 10:14 2022-06-02 11:00
257. DZ.3321.83.2022 Projekt współfinansowany w ramach Programu ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych funkcjonującego w modelu usług wspólnych dla realizacji komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych ‘’. Dostawa wyposażenia innego niemedycznego DZ.3321.83.2022 2022-05-02 10:10 2022-06-02 11:00
258. DZ.3321.92.2022 Dostawa leków DZ.3321.92.2022 2022-05-10 14:09 2022-06-01 11:00
259. Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.113.2021 2022-04-29 12:29 2022-06-01 11:00
260. DZ.3321.96.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych DZ.3321.96.2022 2022-05-18 09:04 2022-05-31 11:00
261. DZ.3321.72.2022 Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych - Poprawa jakości i dostępności ciągów komunikacyjnych DZ.3321.72.2022 2022-04-15 10:25 2022-05-31 11:00
262. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Patomorfologii DZ.3321.77.2022 2022-04-27 10:54 2022-05-30 11:00
263. DZ.3321.15.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.15.2022 2022-05-06 10:05 2022-05-27 11:00
264. DZ.3321.79.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.79.2022 2022-05-16 09:10 2022-05-27 11:00
265. DZ.3321.76.2022 Dostawa artykułów żywnościowych DZ.3321.76.2022 2022-05-13 09:13 2022-05-26 11:00
266. DZ.3321.81.2022 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.81.2022 2022-04-22 10:03 2022-05-25 11:00
267. DZ.3321.74.2022 Dostawa pozostałych materiałów DZ.3321.74.2022 2022-04-12 09:46 2022-05-25 11:00
268. DZ.3321.75.2022 Dostawa materiałów do sterylizacji DZ.3321.75.2022 2022-05-10 12:47 2022-05-23 11:00
269. DZ.3321.46.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych DZ.3321.46.2022 2022-03-21 10:49 2022-05-18 11:00
270. DZ.3321.67.2022 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego DZ.3321.67.2022 2022-05-04 10:36 2022-05-17 11:00
Legenda
- Current
- Archive