Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
871. DZ.3321.27.2021 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.27.2021 2021-04-20 10:17 2021-05-21 11:00
872. DZ.3321.50.2021 Dostawa leków DZ.3321.50.2021 2021-05-12 10:19 2021-05-20 11:00
873. DZ.3321.16.2021 Usługi serwisowe aparatury medycznej DZ.3321.16.2021 2021-04-19 10:25 2021-05-20 11:00
874. DZ.3321.49.2021 Dostawa leków DZ.3321.49.2021 2021-04-29 13:27 2021-05-19 11:00
875. DZ.3321.13.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.13.2021 2021-04-19 09:07 2021-05-18 11:00
876. DZ.3321.286.2020 Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym obejmującego wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. DZ.3321.286.2020 2020-12-28 11:21 2021-05-18 11:00
877. DZ.3321.54.2021 System Contact Center dla Poradni Wielospecjalistycznych i Kardiologicznych DZ.3321.54.2021 2021-05-10 12:00 2021-05-18 11:00
878. DZ.3321.8.2021 Wykonanie robót budowlanych – Remont toalety trzyosobowej na I piętrze w budynku GOK DZ.3321.8.2021 2021-04-16 09:25 2021-05-18 11:00
879. DZ.3321.28.2021 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.28.2021 2021-04-27 09:58 2021-05-18 11:00
880. DZ.3321.3.2021 Dostwa wyposażenia medycznego DZ.3321.3.2021 2021-04-12 09:09 2021-05-18 11:00
881. DZ.3321.7.2021 Wykonanie robót budowlanych - Naprawa sieci kanalizacyjnej metodą rękawa szklanego DZ.3321.7.2021 2021-03-30 09:14 2021-05-17 11:00
882. DZ.3321.25.2021 Dostwa implantów stosowanych w chirurgii DZ.3321.25.2021 2021-04-13 09:13 2021-05-14 11:00
883. DZ.3321.9.2021 Wykonanie robót budowlanych – wymiana wykładzin podłogowych na korytarzu odcinka zamkniętego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii DZ.3321.9.2021 2021-05-04 08:11 2021-05-14 11:00
884. DZ.3321.240.2020 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.240.2020 2021-04-28 10:19 2021-05-13 11:00
885. DZ.3321.24.2021 Dostawa stentów DZ.3321.24.2021 2021-04-30 09:29 2021-05-13 11:00
886. DZ.3321.259.2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego DZ.3321.259.2020 2020-12-28 10:37 2021-05-10 11:00
887. DZ.3321.37.2021 Dostawa sprzętu perfuzyjnego DZ.3321.37.2021 2021-04-19 09:33 2021-05-05 11:00
888. DZ.3321.17.2021 Dostawa odczynników pozostałych DZ.3321.17.2021 2021-04-19 09:38 2021-04-30 11:00
889. DZ.3321.15.2021 Dostawa pozostałych materiałów medycznych DZ.3321.15.2021 2021-04-19 09:47 2021-04-30 11:00
890. DZ.3321.1.2021 „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV2. DZ.3321.1.2021 2021-03-29 11:20 2021-04-29 11:00
891. DZ.3321.20.2021 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.20.2021 2021-04-13 09:17 2021-04-28 11:00
892. DZ.3321.19.2021 Dostawa leków DZ.3321.19.2021 2021-04-14 08:48 2021-04-28 11:00
893. DZ.3321.14.2021 Dostawa leków DZ.3321.14.2021 2021-03-25 14:51 2021-04-15 11:00
894. DZ.3321.10.2021 System Contact Center dla Poradni Wielospecjalistycznych i Kardiologicznych DZ.3321.10.2021 2021-03-24 13:53 2021-04-01 11:00
895. DZ.3321.227.2020 Świadczenie usług transportu medycznego DZ.3321.227.2020 2020-11-20 09:16 2021-03-29 11:00
896. DZ.3321.253.2020 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.253.2020 2020-12-28 09:28 2021-03-09 11:00
897. DZ.3321.271.2020 Dostawa środków ochrony osobistej DZ.3321.271.2020 2020-12-28 10:21 2021-03-08 11:00
898. DZ.3321.288.2020 Utworzenie uniwersalnej Sali operacyjnej i pomieszczeń przynależnych na II piętrze budynku SSW w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z dostawą aparatury medycznej DZ.3321.288.2020 2020-12-28 09:52 2021-03-02 11:00
899. DZ.3321.274.2020 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.274.2020 2020-12-28 10:00 2021-02-25 11:00
900. DZ.3321.278.2020 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych DZ.3321.278.2020 2020-12-28 09:19 2021-02-24 11:00
Legenda
- Current
- Archive