Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
871. Dostawa implantów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej DZ.3321.127.2019 2019-09-10 09:21 2019-10-15 09:00
872. Dostawa stentów DZ.3321.156.2019 2019-09-13 09:07 2019-10-15 09:00
873. Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.166.2019 2019-09-11 09:14 2019-10-14 09:00
874. DZ.3321.170.2019 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.170.2019 2019-09-27 11:15 2019-10-14 09:00
875. Dostawa sprzętu perfuzyjnego DZ.3321.152.2019 2019-11-18 09:16 2019-10-10 09:00
876. Dostawa wyposażenia medycznego Dz.3321.169.2019 2019-09-13 09:17 2019-10-09 09:00
877. Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.145.2019 2019-09-06 09:43 2019-10-07 09:00
878. Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych DZ.3321.183.2019 2019-09-23 14:36 2019-10-04 09:00
879. Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej DZ.3321.167.2019 2019-09-04 09:13 2019-09-30 09:00
Legenda
- Current
- Archive