Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. DZ.3321.279.2023 Audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych DZ.3321.279.2023 2023-10-19 13:43 2023-10-27 11:00
122. DZ.3321.281.2023 Zakup roślin i usługa nasadzeń i zachowania żywotności roślin DZ.3321.281.2023 2023-10-19 14:20 2023-10-27 11:00
123. DZ.3321.212.2023 Dostawa materiałów komputerowych DZ.3321.212.2023 2023-09-01 09:49 2023-10-25 11:00
124. DZ.3321.221.2023 Dostawa szwów chirurgicznych DZ.3321.221.2023 2023-10-02 09:47 2023-10-25 11:00
125. DZ.3321.262.2023 Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach’’ Dostawa mebli DZ.3321.262.2023 2023-10-04 11:43 2023-10-25 11:00
126. DZ.3321.251.2023 Wymiana instalacji przywoławczej dla I Oddziału Kardiologii DZ.3321.251.2023 2023-09-15 09:26 2023-10-25 11:00
127. DZ.3321.227.2023 Dostawa artykułów żywnościowych DZ.3321.227.2023 2023-10-09 14:14 2023-10-24 11:00
128. DZ.3321.246.2023 Remont pokrycia dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych, naprawą obróbek blacharskich, częściową wymianą instalacji odgromowej budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, część niska, segmenty od 23 do 27 i segment 14 i 15 DZ.3321.246.2023 2023-09-22 11:04 2023-10-24 11:00
129. DZ.3321.225.2023 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych DZ.3321.225.2023 2023-09-20 10:52 2023-10-23 11:00
130. DZ.3321.237.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.237.2023 2023-10-11 09:14 2023-10-23 11:00
131. DZ.3321.260.2023 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.260.2023 2023-10-03 09:44 2023-10-23 11:00
132. DZ.3321.231.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.231.2023 2023-09-12 09:15 2023-10-20 11:00
133. DZ.3321.252.2023 Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” Dostawa urządzeń biurowych DZ.3321.252.2023 2023-09-18 09:22 2023-10-19 11:00
134. DZ.3321.247.2023 Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych Dostawa urządzeń biurowych DZ.3321.247.2023 2023-09-18 09:17 2023-10-19 11:00
135. DZ.3321.258.2023 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej DZ.3321.258.2023 2023-10-02 09:26 2023-10-18 11:00
136. DZ.3321.243.2023 Usługi porządkowe DZ.3321.243.2023 2023-10-09 12:54 2023-10-18 11:00
137. DZ.3321.48.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych DZ.3321.48.2023 2023-10-06 11:52 2023-10-17 11:00
138. DZ.3321.254.2023 Dostawa implantów kardiochirurgicznych DZ.3321.254.2023 2023-10-03 09:24 2023-10-17 11:00
139. DZ.3321.245.2023 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii. DZ.3321.245.2023 2023-09-29 09:47 2023-10-17 11:00
140. DZ.3321.241.2023 Dostawa wyposażenia niemedycznego DZ.3321.241.2023 2023-09-26 09:32 2023-10-16 11:00
141. DZ.3321.261.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.261.2023 2023-10-03 10:06 2023-10-16 11:00
142. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed oraz DZ.3321.226.2023 2023-09-12 10:57 2023-10-13 11:00
143. DZ.3321.253.2023 Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” Dostawa wyposażenia niemedycznego: DZ.3321.253.2023 2023-09-20 09:11 2023-10-12 11:00
144. DZ.3321.232.2023 Serwis oprogramowania DZ.3321.232.2023 2023-09-29 09:11 2023-10-12 11:00
145. DZ.3321.145.2023 Dostawa mebli DZ.3321.145.2023 2023-09-29 11:33 2023-10-12 11:00
146. DZ.3321.214.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.214.2023 2023-09-08 10:03 2023-10-12 11:00
147. DZ.3321.240.2023 Modernizacja Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii GCM w celu zwiększenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. DZ.3321.240.2023 2023-09-27 09:28 2023-10-11 11:00
148. DZ.3321.204.2023 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.204.2023 2023-09-18 10:21 2023-10-10 11:00
149. DZ.3321.238.2023 Dostawa wszczepialnych urządzeń medycznych DZ.3321.238.2023 2023-09-26 09:16 2023-10-10 11:00
150. DZ.3321.233.2023 Dostawa środków czystości DZ.3321.233.2023 2023-09-18 09:26 2023-10-10 11:00
Legenda
- Current
- Archive