Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
211. DZ.3321.165.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.165.2023 2023-07-14 10:16 2023-08-01 11:00
212. DZ.3321.172.2023 Dostawa materiałów wszczepialnych do zabiegów kardiochirurgicznych DZ.3321.172.2023 2023-07-19 10:45 2023-08-01 11:00
213. DZ.3321.166.2023 Dostawa leków DZ.3321.166.2023 2023-07-11 09:21 2023-07-31 11:00
214. DZ.3321.106.2023 Dostawa urządzeń biurowych DZ.3321.106.2023 2023-07-19 14:50 2023-07-28 11:00
215. DZ.3321.182.2023 Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego. DZ.3321.182.2023 2023-07-18 12:54 2023-07-27 11:00
216. DZ.3321.148.2023 Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. ,,Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach’’ Dostawa mebli DZ.3321.148.2023 2023-07-12 10:36 2023-07-27 11:00
217. DZ.3321.173.2023 Dostawa leków DZ.3321.173.2023 2023-07-18 08:04 2023-07-26 11:00
218. DZ.3321.134.2023 Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” Dostawa wyposażenia niemedycznego DZ.3321.134.2023 2023-06-19 10:08 2023-07-24 11:00
219. DZ.3321.86.2023 Dostawa implantów ortopedycznych. DZ.3321.86.2023 2023-06-26 10:53 2023-07-24 11:00
220. DZ.3321.137.2023 Dostawa implantów ortopedycznych DZ.3321.137.2023 2023-06-30 09:27 2023-07-21 11:00
221. DZ.3321.147.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.147.2023 2023-06-20 09:45 2023-07-21 11:00
222. DZ.3321.157.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.157.2023 2023-06-26 09:32 2023-07-20 11:00
223. DZ.3321.136.2023 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii DZ.3321.136.2023 2023-06-21 09:21 2023-07-20 11:00
224. DZ.3321.142.2023 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - telemedycyna w zakresie telekardiologii i teleneurologii w GCM: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (wraz z zadaniem pn. włączenie usług teleonkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Śląskiej Platformy Medycznej DZ.3321.142.2023 2023-06-16 11:40 2023-07-19 11:00
225. DZ.3321.151.2023 Dostawa materiałów wszczepialnych do zabiegów kardiochirurgicznych DZ.3321.151.2023 2023-06-30 09:35 2023-07-19 11:00
226. DZ.3321.156.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.156.2023 2023-06-30 09:23 2023-07-19 11:00
227. DZ.3321.158.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.158.2023 2023-07-07 09:28 2023-07-19 11:00
228. DZ.3321.153.2023 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej DZ.3321.153.2023 2023-06-30 09:17 2023-07-18 11:00
229. DZ.3321.160.2023 Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych DZ.3321.160.2023 2023-07-03 11:08 2023-07-18 11:00
230. DZ.3321.144.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.144.2023 2023-06-14 09:50 2023-07-17 11:00
231. DZ.3321.143.2023 Usługi porządkowe DZ.3321.143.2023 2023-07-07 11:43 2023-07-17 11:00
232. DZ.3321.135.2023 Wybór firmy CRO dla projektu pt.: ,,Jednośrodkowy, randomizowany, otwarty eksperyment badawczy mający na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii z zastosowaniem denerwacji tętnic nerkowych wraz z ablacją migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca’’ DZ.3321.135.2023 2023-06-09 10:52 2023-07-12 11:00
233. DZ.3321.149.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.149.2023 2023-06-27 12:04 2023-07-11 11:00
234. DZ.3321.152.2023 Dostawa leków DZ.3321.152.2023 2023-06-27 10:08 2023-07-07 11:00
235. DZ.3321.141.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.141.2023 2023-06-14 13:30 2023-07-07 11:00
236. DZ.3321.138.2023 Dostawa leków DZ.3321.138.2023 2023-06-16 09:12 2023-07-06 11:00
237. DZ.3321.129.2023 Dostawa wyposażenia medycznego DZ.3321.129.2023 2023-06-09 10:00 2023-07-05 11:00
238. DZ.3321.109.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z dostawą urządzeń do zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynku Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Projekt współfinansowany ze środków UE i DZ.3321.109.2023 2023-06-02 10:05 2023-07-05 11:00
239. DZ.3321.75.2023 Najem analizatora wraz z dostawą odczynników DZ.3321.75.2023 2023-04-21 12:01 2023-07-04 11:00
240. DZ.3321.139.2023 Dostawa środków do dezynfekcji DZ.3321.139.2023 2023-06-20 09:09 2023-07-04 11:00
Legenda
- Current
- Archive